Font Size

Cpanel

27September2020

The Gyalwang Drukpa

The Vajrasattva 100-Syllable Mantra

Add to current playlist File
The Vajrasattva 100-Syllable Mantra

Lyrics

OM BENDZA SATTO SAMAYA MANUPALAYA /
BENDZA SATTO TENOPA TISHTHA DRIDHO MEBHAWA /
SUTOKAYO MEBHAWA / SUPOKAYO MEBHAWA /
ANURAKTO MEBHAWA /
SARVA SIDDHI MEMPRAYATSHA /
SARVA KARMA SUTSAME TSITTAM SHRIYAM /
KURU HUNG HA HA HA HA HO BHAGAWAN /
SARVA TATHAGATA BENDZA MAME MUNTSA /
BENDZI BHAWA MAHA SAMAYA SATTO AH /

Recitation of Vajrasattva's mantra brings great benefit to the practitioner and has the effect of clearing obstacles, deluded habitual tendencies, conflicting emotions, negative habits of all kinds and unresolved karmic debts.


Bookmark

Comments
Hits 27210
« The Green Tara Mantra A Collection of Common Mantras Songs The Yellow Jambhala Mantra »